Nájdeme Vám kvalitných zamestnancov

Vyhľadávanie a výber zamestnancov

Náš team tvoria skúsení  odborníci, ktorí si uvedomujú závažnosť vyhľadania  kvalitných zamestnancov, preto sú pripravení splniť vaše požiadavky na danej pracovnej pozícii.

Opierame sa o skúsenosti s využívaním moderných nástrojov na trhu práce. Naše kvalitné služby neustále rozširujeme novým spektrom činností a vyvíjame nové produkty, ktoré umožňujú optimalizovať náklady na zamestnanosť pre našich klientov.

Hlavným a zásadným prínosom je poznatok, ktorý spočíva v preverení záujmu kandidátov o dané pracovné miesto. Kandidáti, ktorí úspešne absolvujú výberové konanie majú predpoklad k úspechu u nášho klienta. Klienti od nás vždy dostávajú životopis kandidátov vrátane výsledkov testov a náš posudok.

Vyhľadávanie personálu

  • Automobilová výroba
  • Elektrotechnická výroba
  • Strojárska výroba
  • Administratíva
  • Manažment
  • Informačné technologie