Pri poskytovaní a zaisťovaní našich služieb sa riadime krédom...
úplná spokojnosť zákazníka

Ponuka služieb

Agentura DANČ sa zameriava na kvalitu a komplexnosť poskytovaných služieb:

 • Špecializácia na sektory
 • Široké spektrum služieb
 • Vlastné školiace centrá
 • Bezpečnosť na pracovisku, bezpečnosť práce, referenti BOZP
 • Dlhoročné skúsenosti v oblasti personálneho manažmentu
 • Permanentná komunikácia, dokumentácia a transparentný controlling
 • Denne evidované správy o činnosti pre personálne oddelenia obchodných partnerov
 • Flexibilita pri zaisťovaní personálu
 • Pružná regulácia zamestnancov pri zmenách objemu výroby
 • Zaistenie ďalšieho kvalifikovaného personálu po dobu trvania projektu
 • Zaistenie dopravy a ubytovania pre agentúrnych zamestnancov
 • Cielené vyhľadávanie pracovníkov pre klienta
 • ISO: 9001 v oblasti poskytovaní komplexných služieb personálneho lízingu