Profesionálne riešenie pracovných síl

Personálny lízing

Personálny lízing je flexibilný proces.Formou dočasného pridelenia agentúrou práce, v prípade nedostatku pracovných síl vo vašom regióne. Agentúra práce zamestná flexibilne určitý počet pracovníkov, o ktorých sa komplexne postará. Zamestnanci agentúry nastúpia na výkon práce v spoločnosti klienta, pričom ich môže využívať tak dlho, ako ich momentálne potrebuje.

O zamestnanca sa postaráme komplexne:

  • Mzda, mzdové príplatky podľa zrovnateľných podmienok
  • Odvodové povinnosti vyplývajúce z legislatívy
  • Poistenie zamestnancov zodpovednosti za vzniknuté škody
  • Pracovný odev
  • Potrebné certifikáty na výkon práce (VZV,NZV, zváračský certifikát podľa EN, pájačský preukaz, certifikát zručnosti operátora podľa ISO 9001
  • Zaistenie ubytovania a dopravy pre agentúrnych zamestnancov