Nárazové a sezónne práce

Brigádnický servis

Je výhodnou posilou pre zamestnávateľov, u ktorých sa vyskytli nárazové alebo sezónne práce alebo práce, na ktoré nie je možné z hľadiska efektívnosti nasadiť zamestnanca do trvalého pracovného pomeru.

  • Realizácia brigádnikov na niekoľko hodín denne
  • Pri zvýšenej práceneschopnosti interných zamestnancov
  • V čase čerpania dovoleniek
  • Nárazové a sezónne práce

Využitím služieb našej agentúry môžete rýchlo a flexibilne vyriešiť problémy vzniknuté náhlym výpadkom kmeňového zamestnanca. V priebehu krátkeho času (často aj do 12 hodín) Vám vieme dodať vhodných brigádnikov podľa vami zadaných požiadaviek.

Využitím služieb brigádnického servisu získate vhodnú pracovnú silu nielen v oblasti výroby, ale aj administratívy, služieb a obchodu.

S vybranými uchádzačmi uzavrieme dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o pracovnej činnosti študenta. Za odpracované hodiny vám raz mesačne vystavíme faktúru na základe vopred dohodnutých obchodných podmienok.